Nou Sistema de Cotització per als Autònoms

Imatge recolzament entrada blog. Persones agrupades en cercle miren la càmara desde dalt

Amb efectes des de l’1 de gener de 2023, s’estableix un nou sistema de cotització a la Seguretat Social per als treballadors per compte propi o autònoms basat en els rendiments nets anuals, obtinguts en l’exercici de totes les activitats econòmiques, empresarials o professionals, a títol individual o com a soci o integrant de qualsevol classe d’entitat. Té fins al 28 de febrer per comunicar si escau els rendiments i la base de cotització perquè tingui efectes a partir del març.

Compartir

Veure més notícies

Règim especial de les Illes Balears

La disposició addicional setanta-una de la LPGE per al 2023 introdueix el Règim fiscal especial de les Illes Balears amb efectes per als períodes impositius