DESGRAVACIÓ A LA SEVA RENTA 2023, PER A AUTÒNOMS.

La Llei 12/2022, de 30 de juny, de regulació per a l’impuls dels plans de pensions d’ocupació va crear els plans de pensions d’ocupació simplificats d’autònoms i, des de l’1 de gener de 2023:
Els treballadors autònoms poden incrementar les seves aportacions per sobre del límit general de 1.500€ i arribar fins a 5.750€ anuals. Aquestes aportacions redueixen la base imposable de l‟IRPF, amb el límit del 30% de rendiments nets del treball i d’activitats econòmiques.

Plans individuals, PPA, plans simplificats d’autònoms

Límit general 1.500€
Plans simplificats d’autònoms
Increment del límit +4.250€

Té fins al 31 de desembre per fer les seves aportacions 2023.

Compartir

Veure més notícies

Règim especial de les Illes Balears

La disposició addicional setanta-una de la LPGE per al 2023 introdueix el Règim fiscal especial de les Illes Balears amb efectes per als períodes impositius